Bộ Nội vụ kịp thời chủ động phòng, chống dịch Covid-19

15:50 23/02/2021 | Lượt xem : 630

Ngày 11/02/2021, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 650/BNV-VP về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở thực hiện  kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid – 19 (Thông báo số 26/TBVPCP ngày 08/02/2021).

Trên cơ sở nội dung Thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch tại trụ sở Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động nội dung Thông báo số 26/TB-VPCP nêu trên. Hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin và Website của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục thông tin về tình hình dịch bệnh để công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác và có biện pháp mạnh mẽ phòng, chống dịch. 


Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Tin khác