Bộ Nội vụ kêu gọi tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

16:18 25/10/2021 | Lượt xem : 1647

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3667/KH- BTTTT-BGDĐT ngày 21/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, ngày 21/10, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5275/BNV-VP về việc tham gia quyên góp, ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quyên góp ủng hộ Chương trình (ủng hộ bằng tiền mặt, máy tính, điện thoại thông minh) với thông điệp “Máy tính cho em, ươm mầm trí tuệ”, vì sự nghiệp trồng người và chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

Giao Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin và Trang thông tin điện tử của các đơn vị triển khai đưa tin, bài tuyên truyền các hoạt động của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; kịp thời động viên, khích lệ, chia sẻ những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trên khắp cả nước đã và đang vượt qua khó khăn của dịch bệnh COVID-19 để tổ chức dạy tốt, học tốt, bảo đảm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”.

Đồng thời, giao Công đoàn Bộ chủ trì, làm đầu mối phát động, tiếp nhận đóng góp, ủng hộ từ các đơn vị; trực tiếp liên hệ với Cục Cơ sở Vật chất - Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện Chương trình.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn Công văn của Bộ Nội vụ và Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông trên mục Thông báo và tại file đính kèm:

 

Anh Cao

Tin khác