Bộ Nội vụ chuẩn bị Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành Nội vụ

14:32 12/07/2019 | Lượt xem : 1742

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1742
Ngày 12/7, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3125/BNV-VP gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc tài liệu Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 ngành Nội vụ. 
Theo đó, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ theo hình thức trực tuyến vào 8h00, thứ Ba, ngày 16/7/2019.

Về tài liệu phục vụ Hội nghị, sau khi tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành, địa phương vào dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ, đến nay Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ, địa chỉ https://moha.gov.vn (truy cập tại mục Thông báo và Tin hoạt động của Bộ). 

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tải về để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại Hội nghị và sử dụng làm tài liệu phục vụ tại 63 điểm cầu.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương đăng ký người chủ trì Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh; đăng ký họ tên và chức danh của người phát biểu tại Hội nghị (nếu có), gửi về Bộ Nội vụ trước 10h00, thứ Hai, ngày 15/7/2019 để tổng hợp, phục vụ Hội nghị.

Xem toàn văn Công văn số 3125/BNV-VP: Tại đây.

Xem dự thảo Báo cáo sơ kết: Tại đây.

Xem Báo cáo tóm tắt: Tại đây.

Xem Chương trình Hội nghị: Tại đây


Thanh Tuấn

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.479

Khách Online : 448