Bộ Nội vụ chạy thử nghiệm “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp”

11:15 03/10/2017 | Lượt xem : 808

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 808
Nhằm hiện thực quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân, Bộ Nội vụ thiết lập “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (PAKN) tại Bộ Nội vụ” (sau đây gọi là “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp”).

Giao diện PAKN trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Đây là kênh thông tin tương tác giữa Bộ Nội vụ với người dân, doanh nghiệp. Người dân dễ dàng truy cập Hệ thống từ máy tính, thiết bị di động được kết nối Internet để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (PAKN) tại Bộ Nội vụ.

Thông qua Hệ thống, Bộ Nội vụ sẽ tiếp nhận, trả lời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; nghiên cứu tiếp thu những đề xuất, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính để xây dựng hệ thống hành chính nhà nước thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ kết nối chạy thử nghiệm “Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp” theo địa chỉ http://phananh.moha.gov.vn

Cổng thông tin điện tử trân trọng thông báo.

Anh Cao

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.409.277

Khách Online : 272