Khai mạc triển lãm Dịch vụ công ASEAN – Hàn Quốc

21:14 25/11/2019 | Lượt xem : 2012

Chiều ngày 25/11, tại thành phố Busan, Hàn Quốc đã khai mạc triển lãm Dịch vụ công ASEAN – Hàn Quốc. Đây là hoạt động bên lề Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng ASEAN – Hàn Quốc.
Trưởng đoàn các nước ASEAN gặp gỡ để chuẩn bị tham quan triển lãm

Các nước ASEAN và Hàn Quốc đã đem đến triển lãm những thành tựu về cải cách hành chính, cải cách dịch vụ công, công chức, công vụ, chính quyền địa phương, phát triển Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh…

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tiếp đón lãnh đạo Bộ Nội vụ các nước ASEAN và Hàn Quốc tại gian triển lãm của Bộ Nội vụ Việt Nam

Bộ Nội vụ Việt Nam tham gia triển lãm với chủ đề “Việt Nam – Cải cách, phát triển và hội nhập”, trong đó nhấn mạnh đến mục tiêu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Một số hình ảnh tại gian triển lãm của Bộ Nội vụ Việt Nam:

Một số hình ảnh lãnh đạo Bộ Nội vụ các nước thăm triển lãm Dịch vụ công:Thanh Tuấn

Tin khác