Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

12:24 06/01/2016 | Lượt xem : 6921

Thời gian tới cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nội dung thực hiện Chỉ thị 03 cần gắn chặt hơn nữa với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng và các phong trào thi đua của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.


Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Mai Hương

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ, trong 4 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 đã góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đoàn thể…

Việc thực hiện Chỉ thị đang đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác, giảm tình trạng thực hiện hình thức, qua loa, chiếu lệ. Từ đó trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Kết quả này thể hiện rõ trong việc đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, góp phần khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện Chỉ thị 03, nhiều vấn đề tồn đọng, bức xúc trong cơ sở bước đầu đã được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng. Nhà nước. Điều đó cũng tác động trở lại, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết trong 4 năm qua, công tác tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị được quan tâm, góp phần cổ vũ các nhân tố tích cực, hạn chế tiêu cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị.

Hạn chế đầu tiên chính là sự nhận thức của một số cán bộ, đảng viên ở các cấp, kể cả cán bộ chủ chốt vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của Chỉ thị với công tác xây dựng Đảng. Từ đó, dẫn đến tình trạng nhiều nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.

Cùng với đó, kết quả thực hiện một số nội dung nêu trong Chỉ thị cũng còn nhiều hạn chế như việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cơ quan, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ còn lúng túng về nội dung và hình thức. Việc này cũng xuất phát từ hiện tượng một số tổ chức chưa phát huy trách nhiệm và nêu gương người đứng đầu, thậm chí các biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên còn gây tổn hại đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.


Ảnh: VGP/Mai Hương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận và biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hơn 4 năm qua.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu trong thời gian tới các cấp ủy, lãnh đạo chính quyền cần tiếp tục nâng cao nhận thức về yêu cầu phải thường xuyên và tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nội dung thực hiện Chỉ thị cần gắn chặt hơn nữa với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào của từng địa phương, cơ quan... Cần tập trung khắc phục, giải quyết các vấn đề nổi cộm và phát huy việc nêu gương cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong năm 2016, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 03 cần được đẩy mạnh và triển khai một cách khoa học, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị cần tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, đồng quan tâm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”...

Theo Đỗ Hương/Chinhphu.vn


Nguồn: http://chinhphu.vn/