Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

16:19 01/11/2017 | Lượt xem : 1514

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1514

Để tăng cường thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về tiếp tục thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo một số nội dung như sau:

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đăng tải thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên chuyên mục Cải cách thủ tục hành chính công trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính.

Niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích khi cán bộ giải quyết thủ tục hành chính giải đáp các nội dung liên quan.

Tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, kết quả thực hiện, ý kiến đóng góp về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích dưới các hình thức phù hợp.

Phối hợp với các cơ quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tập huấn cho nhân viên bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: cách thức, phương pháp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; tra cứu thông tin hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia vềthủ tục hành chính và trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các vấn đề thường xuyên xảy ra khi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công dân; giải thích các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, để triển khai nội dung nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cử cán bộ hướng dẫn, tập huấn các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

Thực hiện kết nối hệ thống thông tin của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với hệ thống thông tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị, trong quá trình triển khai kết nối hệ thống thông tin, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn chi tiết.

Anh Cao (Nguồn: Công văn số 3788/BTTTT-BC ngày 18/10/2017)

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.605.068

Khách Online : 352