Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả

21:00 26/04/2021 | Lượt xem : 904

Ngày 26-4, tại Vĩnh Phúc, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội thảo khoa học về Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. 


Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu ý kiến tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Tại hội thảo, các đại biểu là nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học ủng hộ xây dựng Đề án về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Tòa án nhân dân để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tòa án, góp phần bảo vệ công lý, quyền con người, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng về tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những yêu cầu mới đặt ra trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân trong thời gian tới; chia sẻ một số kinh nghiệm về chế độ tiền lương đối với thẩm phán và các chức danh tư pháp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Tòa án; cho ý kiến vào dự thảo văn bản về hoàn thiện chế định hội thẩm nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp; Đề án xây dựng Luật Bảo vệ người dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt; Công tác phát triển án lệ.

Phát biểu ý kiến kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí đề nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu, đưa ra các đề xuất mới mang tính đột phá, góp phần hoàn thiện đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua về tổ chức, hoạt động của bộ máy Tòa án nhân dân, góp phần xây dựng một nền tư pháp “trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, đáp ứng những đòi hỏi của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nguồn: nhandan.com.vn