Bỏ cấp phòng ở các vụ thuộc bộ, ngành là hợp lýTải file đính kèm

15:27 20/03/2017 | Lượt xem : 1260

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1260
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra quyết định sẽ sớm bỏ cấp phòng ở các Vụ của Bộ nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.
Mục tiêu của Bộ là sẽ không còn cấp phòng ở các Vụ trực thuộc và giảm tối đa số phòng trực thuộc các Cục và Văn phòng Bộ, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuyên bố này thể hiện quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo được dư luận ghi nhận và đánh giá cao. Bởi vì, thực tế trước đây dù không tổ chức cấp phòng ở cấp Vụ thuộc Bộ, Ngành trung ương nhưng hiệu quả công việc khá tốt, nhất là việc giải quyết công việc liên quan đến kiến nghị, đề xuất của các địa phương diễn ra nhanh chóng, kịp thời.

Ngược lại từ khi thành lập cấp phòng ở các Vụ thì đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tăng thêm nhưng chất lượng công việc vẫn không có nhiều chuyển biến, thậm chí đôi khi còn chậm hơn so với trước.

Nguyên nhân là do tăng thêm cấp phòng đồng nghĩa với tăng thêm khâu trung gian xin ý kiến, trong khi người trực tiếp làm việc lại ít đi. Ngoài ra, việc tăng cấp quản lý, thêm người lãnh đạo thì nhất định phải tăng các cuộc họp, tăng biên chế, người phục vụ, tăng chi phí hành chính, tăng kinh phí trả lương...

Mặt khác, hiện nay Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương nên việc duy trì quy mô các Bộ, Ngành ở trung ương quá lớn, quá cồng kềnh, chiếm nhiều biên chế là chưa hợp lý. Do đó, cơ quan chức năng cần có giải pháp sắp xếp, tinh giản bộ máy phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Chính phủ cũng nên quy định việc bỏ cấp phòng ở Văn phòng UBND và Văn phòng HĐND ở cấp tỉnh, bởi vì việc chia ra các phòng sẽ làm giảm tính linh hoạt trong việc xử lý công việc được giao.

Thực tế thì ở các đơn vị này các chuyên viên trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng xử lý các công việc chuyên môn được giao và chịu trách nhiệm trực tiếp đối với nhiệm vụ đó mà ít khi thông qua lãnh đạo phòng. Do đó, bỏ cấp phòng ở các đơn vị này là hợp lý, vì biên chế ngày càng giảm mà lại chia thành các phòng sẽ làm cho các bộ phận yếu đi vì phân tán nhỏ, ít người làm việc nhưng lại nhiều người lãnh đạo, xin ý kiến thì sẽ trì trệ công việc.

Có thể khẳng định chủ trương bỏ cấp phòng thuộc ở các Vụ thuộc Bộ, Ngành của Chính phủ là rất đúng đắn, hợp lý. Đây không chỉ là là biện pháp thể hiện quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc tinh giản biên chế mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương, hạn chế thấp nhất tình trạng cán bộ “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về” gây lãng phí, tốn kém ngân sách.
Theo http://nongnghiep.vn
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.672.944

Khách Online : 530