Tin tổng hợp

 • /DATA/2021/04/22-10_42_11_720.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân: 'Tôi tin người kế nhiệm sẽ làm tốt hơn'

  “Đến nay, tôi vẫn muốn gửi thông điệp này tới tất cả bộ, ngành, các địa phương: Chúng ta phải làm sạch mình trước rồi làm sạch nhà người khác” - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

 • /DATA/2021/04/2_chot_3_1617638714480224011895-10_57_54_142.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính: 5 nhiệm vụ trọng tâm

  Tân Thủ tướng Phạm Minh Chính đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực bằng thể chế, cơ chế, giải pháp mạnh mẽ, chặt chẽ, hiệu quả

 • /DATA/2021/04/19-09_48_37_093.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kỳ 2: Chính sách thu hút nhân tài nhiều nhưng còn bất cập

  Là một nhà ngoại giao, lại là người rất tâm huyết với việc xây dựng mạng lưới kết nối “Nhân tài đất Việt” trên khắp thế giới, ông Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã có buổi chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ về vấn đề này.

 • /DATA/2021/04/18-09_47_04_704.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Làm gì để thu hút nhân tài về phục vụ đất nước?

  “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và càng lớn lao”. Chính vì thế, việc thu hút và sử dụng nhân tài về phục vụ đất nước luôn là chủ trương lớn được Đảng, Nhà nước đặt ra. Trong loạt bài về thu hút nhân tài này, Báo điện tử Chính phủ cung cấp nhiều góc nhìn đa chiều, những câu chuyện sinh động từ thực tiễn cuộc sống...

 • /DATA/2021/04/d1-09_13_36_888.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tăng cường giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để ngăn chặn các hiện tượng 'tà đạo'

  Cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến với nhân dân, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của nhân dân về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để góp phần ngăn chặn các “tà giáo" hoạt động trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

 • /DATA/2021/04/17-09_10_28_827.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chính phủ ban hành Nghị định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng

  Ngày 29/03/2021, Chính phủ ban hành các Nghị định về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, cụ thể: Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

 • /DATA/2021/04/dichvu_1617254912397-14_13_45_838.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sử dụng công nghệ AI để giải quyết thủ tục hành chính

  Dịch vụ “định danh khách hàng điện tử” để giải quyết Thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được UBND quận 1, TP Hồ Chí Minh ra mắt sáng 1-4. Dịch vụ này được xây dựng dựa trên cơ sở Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI với giải pháp công nghệ “định danh, tìm kiếm bằng khuôn mặt”, do UBND quận 1 phối hợp cùng Viettel TP Hồ Chí Minh xây dựng.

 • /DATA/2021/03/22-15_30_50_518.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bộ Nội vụ đề xuất mới về nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức

  Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 • /DATA/2021/03/dua_bo_truong_thu_truong_gioi_lam_bi_thu_chu_tich_nhung_tinh_ngheo_nhat_1-08_27_49_972.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đưa bộ trưởng, thứ trưởng giỏi về làm bí thư, chủ tịch những tỉnh nghèo nhất

  Nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp chia sẻ những ý kiến tâm huyết về việc chọn cán bộ.

 • /DATA/2021/03/2-16_03_22_860.jpg?width=150&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Định hướng cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

  Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cải cải hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.