Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Bộ Nội vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

09:31 15/07/2022 | Lượt xem : 3555

Ngày 13/7/2022, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021” chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Nội vụ.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ.

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Đoàn giám sát; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên Bộ Nội vụ; đại diện Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ… cùng các chuyên gia, khách mời. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, mục đích của buổi làm việc với Bộ Nội vụ hôm nay là nhằm đánh giá khách quan, toàn diện về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trong ngay tại các cơ quan, đơn vị của Bộ Nội vụ và chức năng tham mưu cho lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo, điều hành, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Từ đó, phát hiện ra những bất cập về chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này để hoàn thiện; đồng thời xác định được những tồn tại, khó khăn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu; tìm ra những cách làm hay, sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trình bày báo cáo của Bộ Nội vụ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết, trong giai đoạn 2016-2021, Bộ Nội vụ đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn trong tất cả các khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán ngân sách. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập, thẩm định và phân bổ dự toán. Việc giao dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho các cơ quan, đơn vị được thông qua tập thể Ban cán sự Đảng Bộ; thực hiện nghiêm các quy định, định mức, đồng thời tăng cường phân cấp trong quản lý tài chính, ngân sách, vừa phát huy vai trò chủ động, tích cực của đơn vị cấp dưới, vừa đảm bảo vai trò quản lý nhà nước của Bộ.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo, điều hành, thực hành chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ trong giai đoạn 2016-2021 đã được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ quan tâm, chú trọng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đặc biệt bám sát và gắn liền với các văn bản quy phạm pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được ban hành nhằm đảm bảo Luật và các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động của Bộ. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, cơ bản khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý; số lượng tổ chức và số lượng lãnh đạo, quản lý giảm nhiều, nhất là cấp phòng và tổ, đội do Bộ, ngành, địa phương chủ động giải thể hoặc sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức hoạt động không hiệu quả; công tác quản lý biên chế và tinh giản biên chế đã được tổ chức triển khai, bám sát yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Từ năm 2016 đến nay, Bộ Nội vụ đã giảm tổ chức bộ máy và số lượng đơn vị sự nghiệp từ 31 xuống còn 25 đơn vị (giảm 19,3%), giảm 41 đầu mối tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; biên chế sự nghiệp năm 2021 được giao giảm 235 người (15,23%) so với năm 2015, vượt chỉ tiêu theo quy định.


Qua nghiên cứu Báo cáo của Bộ Nội vụ, đa số thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao nội dung Báo cáo của Bộ Nội vụ; cho rằng Báo cáo của Bộ đã cơ bản bám sát đề cương yêu cầu của Đoàn giám sát, cung cấp đầy đủ thông tin với nhiều số liệu chứng minh cụ thể… Đồng thời, đánh giá Bộ Nội vụ là một trong các đơn vị thực hiện tương đối tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra, trong việc tham mưu, ban hành chính sách, pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Báo cáo của Bộ Nội vụ mới chỉ đề cập đến các văn bản để triển khai thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong khi đó Bộ Nội vụ còn tham mưu ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều văn bản khác liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, như các văn bản về tổ chức bộ máy nhà nước, về quản lý biên chế được đề cập tại Báo cáo công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế của cả nước giai đoạn 2016 - 2021. Do vậy, đề nghị Bộ bổ sung thêm nội dung về việc tham mưu, ban hành các văn bản này. Tương tự, tại phần giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng cần bổ sung thêm kiến nghị về các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nội vụ… Để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục bổ sung đầy đủ thông tin về số biên chế, người lao động theo hợp đồng tại phụ lục số 01 và số lượng biên chế thực hiện tại tại phụ lục 02. Đồng thời rà soát nội dung về đánh giá kết quả thực hiện quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đảm bảo tính thống nhất của các nhận định, đánh giá; làm rõ thêm các lý do của việc biên chế sự nghiệp y tế giảm mạnh trong thời gian qua; làm rõ tính hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ trong giai đoạn 2016 – 2021 thông qua các minh chứng, số liệu cụ thể…

Quang cảnh buổi làm việc tại Nhà Quốc hội

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự tích cực của Bộ Nội vụ trong công tác chuẩn bị báo cáo với nội dung kỹ lưỡng, công phu, cụ thể, chi tiết, rõ ràng cùng hệ thống phụ lục, bảng biểu khoa học, bám sát mục đích, yêu cầu, đề cương của Đoàn giám sát; đồng thời đã kịp thời bổ sung được nhiều thông tin, nội dung quan trọng, thiết thực phục vụ chuyên đề giám sát. Khẳng định đây là chuyên đề giám sát có nội dung quan trọng được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm và cũng là chuyên đề rộng, khó, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành mang tính chuyên môn sâu, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, kết quả báo cáo của Bộ Nội vụ có ý nghĩa, giá trị quan trọng trong sử dụng tổng hợp, báo cáo đánh giá chung của Đoàn giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp thu tối đa ý kiến phân tích, thảo luận tại cuộc làm việc, khẩn trương rà soát hoàn thiện báo cáo; tiếp tục cập nhật, bổ sung nhận định, đánh giá về những ưu, khuyết điểm, phản ánh những cách làm hay, sáng tạo trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 -2021, chỉ rõ đúng, trúng những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong lĩnh vực này. Đồng thời, nhận định sâu sắc hơn về những kết quả đạt được thông quan những số liệu cụ thể và so sánh với giai đoạn trước. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng yêu cầu Bộ Nội vụ bổ sung chi tiết về các giải pháp khắc phục, các phụ lục còn thiếu, đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lắp, mâu thuẫn về số liệu giữa các báo cáo. Phó Chủ tịch Quốc hội giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của các báo cáo. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Bộ Nội vụ  phối hợp bố trí nhân sự có trình độ tham gia các buổi làm việc với Tổ Công tác của Đoàn theo kế hoạch của Đoàn giám sát; cử cán bộ tham gia cùng Đoàn trong quá trình hoàn thiện Báo cáo đánh giá chung của Đoàn giám sát để đảm bảo tính khách quan, trung thực. Qua giám sát Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ rút kinh nghiệm những hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra. Tiếp tục thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí tốt hơn trên hai lĩnh vực: trong nội bộ Bộ Nội vụ và trong công tác tham mưu quản lý nhà nước của Bộ.

Theo Quochoi.vn

Tin khác