Hội nghị toàn quốc Tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

17:19 25/12/2017 | Lượt xem : 6162

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6162
Ngày 21/12/2017, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã dự và chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội, thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; 39 đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - khen thưởng các địa phương, lãnh đạo đơn vị làm công tác thi đua, khen thưởng tại các bộ, ngành và công chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá công tác thi đua khen thưởng thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng. Trong thời kỳ đổi mới, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát huy, lan tỏa, tạo được sức mạnh tổng hợp trong cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt từ năm 2003 đến nay, sau khi Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng, các chủ trương chính sách về thi đua, khen thưởng đã dần hoàn thiện. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, tham mưu nghiên cứu kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động các phong trào thi đua thiết thực, có nội dung hình thức phong phú, thu hút lượng người tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Công tác thi đua khen thưởng đã có nhiều đổi mới, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, tập trung tại các vấn đề như một bộ phận cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đúng mức về công tác thi đua khen thưởng, chưa đầu tư thời gian và nguồn lực tương xứng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua; phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chưa gắn kết thi đua với công việc, nhiệm vụ thường xuyên; công tác thi đua chưa gắn kết với phong trào thi đua, chưa lấy kết quả của phong trào thi đua làm căn cứ, cơ sở để đề nghị khen thưởng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung phát biểu vào một số nội dung, như: Những kết quả đạt được sau 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng và kết quả triển khai các phong trào thi đua, công tác thi đua của bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua; Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật thi đua, khen thưởng sau 13 năm triển khai thi hành Luật; Đề xuất, kiến nghị tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo mục tiêu thiết thực, hiệu quả, khắc phục được các tồn tại, hạn chế; Những nội dung công tác cần tập trung trong công tác năm 2018 để tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" - Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trình bày các báo cáo.

Đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã trình bày tóm tắt các báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, định hướng triển khai công tác năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các đại biểu trình bày 8 ý kiến, tham luận của đại diện các bộ, ngành, địa phương phát biểu nhằm làm rõ hơn những kết quả triển khai thi hành Luật Thi đua, khen thưởng từ năm 2004 đến nay, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên những kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng; bổ sung báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2017 và định hướng công tác năm 2018 tại các bộ, ngành, địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trình bày tham luận.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá, báo cáo của Ban Thi đua - Khen thưởng đã cơ bản phản ánh được những kết quả và tồn tại qua 13 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, các tham luận đã nêu được thực trạng, kết quả tích cực trong 13 năm thi hành Luật và những đề xuất, kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta hiện nay, cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng của công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới cần tập trung khắc phục những tồn tại, tránh tham mưu trong thi đua, khen thưởng theo kiểu cào bằng, luân phiên, xa rời bản chất của công tác thi đua, khen thưởng. Ngoài ra, cần tuyệt đối tránh việc để lọt tổ chức, cá nhân có vi phạm nhưng vẫn được khen thưởng; cần quan tâm hơn nữa đến khen thưởng các cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp; thành tích để khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, tạo nên tấm gương tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc tổ chức các phong trào TĐKT cần gắn với phong trào của từng địa phương, đơn vị; công tác thi đua cần góp phần tôn vinh các giá trị xã hội, chú trọng tới các lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2018 gắn liền với kế hoạch chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 – 11/6/2018).

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu chỉ đạo.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương các thành tích và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác thi đua, khen thưởng, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phó Chủ tịch nước đánh giá Ban Thi đua - Khen thưởng thời gian qua đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã đề cập thẳng thắn, trách nhiệm, đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng, đối với triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng, các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật, tổng hợp đầy đủ ý kiến góp ý để nghiên cứu, tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội thông qua Luật Thi đua, khen thưởng.
Đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, Hội nghị toàn quốc tổng kết 13 năm thi hành Luật thi đua, khen thưởng và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cảm ơn các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã phát biểu tại Hội nghị để công tác thi đua, khen thưởng thời gian tới được tốt hơn.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng hợp đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đồng chí Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cũng như các ý kiến của đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết 13 năm thi hành Luật và báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, định hướng công tác năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thi đua, khen thưởng, cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo tổ chức hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, cùng với Chính Phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu Chính phủ kiến tạo và phát triển.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc.

Nam Phong

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.809

Khách Online : 837