Công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020

16:16 09/10/2020 | Lượt xem : 2013

Ngày 05/10/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 692/QĐ-BNV về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020.

Theo Quyết định, công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức (có danh sách kèm theo).

Cán bộ, công chức đạt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020 được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001) và hưởng lương ở ngạch mới kể từ ngày 01/7/2020.

Các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, vị trí công tác, chức danh, chức vụ và diễn biến tiền lương của cán bộ, công chức đạt kết quả kỳ thi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đúng quy định của pháp luật và có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ thống nhất trước khi bổ nhiệm cán bộ, công chức đạt kết quả kỳ thi vào ngạch chuyên viên cao cấp theo thẩm quyền (có dự kiến phương án xếp lương và bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính, quyết định nâng bậc lương gần nhất kèm theo văn bản đề nghị). Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hủy kết quả thi.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 692/QĐ-BNV và Danh sách kèm theo trên chuyên mục "Thông báo" trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.


Anh Cao

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 692/QĐ-BNV và danh sách kèm theo: Tại đây Tải về