Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ Nội vụ hợp nhất Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

File đính kèm.

Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 21/01/2021 Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 29.937.821

Khách Online : 1.015