Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV ngày 16/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xác thực Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Văn bản hợp nhất số 6/VBHN-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.697.329

Khách Online : 1.283