Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV ngày 02/5/2022 của Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.740.829

Khách Online : 711