Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Thông tư số 08/2022/TT-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.373.858

Khách Online : 2.519