Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

File đính kèm.

Thông tư số 07/2022/TT-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.388.935

Khách Online : 2.605