Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

File đính kèm.

Thông tư số 03/2023/TT-BNV: Tải về
Phụ lục I: Tải về
Phụ lục II: Tải về
Phụ lục III: Tải về
Phụ lục IV: Tải về
Phụ lục V: Tải về
Phụ lục VI: Tải về
Phụ lục VII: Tải về
Phụ lục VIII: Tải về
Phụ lục IX: Tải về
Phụ lục X: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.075.005

Khách Online : 808