Thông báo tổ chức thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên cao cấp

Tiếp theo Công văn số 1348/HĐT ngày 05/4/2022 và Công văn số 1439/HĐT ngày 11/4/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021 của Bộ Nội vụ thông báo một số nội dung như sau:

1. Thông báo danh sách phòng thi môn kiến thức chung (có 02 ca thi), môn ngoại ngữ (có 01 ca thi) và môn viết đề án (có danh sách kèm theo).

2. Nội quy, Quy chế kỳ thi và Hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính (có phụ lục kèm theo).

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Công văn thông báo của Hội đồng thi: Tải về
Danh sách phòng thi kiến thức chung: Tải về
Danh sách phòng thi môn ngoại ngữ: Tải về
Danh sách phòng thi môn viết đề án: Tải về
Nội quy kỳ thi: Tải về
Quy chế thi trắc nghiệm trên máy tính: Tải về
Hướng dẫn sử dụng phần mềm: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.740.232

Khách Online : 818