Thông báo số 4820/TB-BNV ngày 08/9/2017 của Bộ Nội vụ về việc tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.409.282

Khách Online : 277