Thông báo số 4664/TB-BNV ngày 22/9/2021 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Xem toàn văn Thông báo số 4664/TB-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Thông báo số 4664/TB-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.352.682

Khách Online : 794