Thông báo số 446/TB-VPBNV ngày 16/5/2023 của Văn phòng Bộ Nội vụ về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

File đính kèm.

Thông báo số 446/TB-VPBNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.075.989

Khách Online : 765