Thông báo số 4345/TB-HĐT ngày 05/9/2022 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức năm 2022 về việc triệu tập công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022.

File đính kèm.

Thông báo số 4345/TB-HĐT triệu tập công chức, viên chức: Tải về
Danh mục tài liệu tham khảo thi nâng ngạch công chức: Tải về
Danh mục tài liệu tham khảo thi thăng hạng viên chức: Tải về
Nội dung kỳ thi: Tải về
Quy chế thi trắc nghiệm: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.390.316

Khách Online : 2.745