Thông báo số 351/TB-VKH ngày 07/11/2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Bộ Nội vụ) về việc điều chỉnh điều kiện, yêu cầu tuyển dụng và gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2022 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Thông báo số 351/TB-VKH: Tải về
Mời xem toàn văn Thông báo tuyển dụng vien chức năm 2022: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 42.803.283

Khách Online : 903