Thông báo số 2047/TB-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo số 2047/TB-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 29.089.615

Khách Online : 1.485