Thông báo đấu giá tài sản số 0711/20/TBĐG-ĐGTU ngày 07/12/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Uy về việc bán đấu giá 01 lô gồm 04 chiếc ô tô

File đính kèm.

Xem toàn văn Thông báo: Tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 29.219.789

Khách Online : 1.162