Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến vào 03 dự thảo nghị định

1. Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

2. Nghị định quy định về tinh giản biên chế.

3. Nghị định quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quán triệt, triển khai việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu về CBCCVC của địa phương với CSDLQG về CBCCVC, cụ thể quét mã QR Code Tài liệu:

Tài liệu bao gồm:

- Công văn của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ các địa phương về Tài liệu.

- Chương trình Hội thảo.

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ Nghị định tinh giản biên chế.

- Dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế.

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm.

- Dự thảo Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm.

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách.

- Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải Tài liệu tại FILE đính kèm hoặc truy cập đường link: https://drive.google.com/drive/folders/1Q9p4m8CRFqKLoBMRKg-pyjJjb1z1ABS4?zarsrc=1303 hoặc Quét mã QR Code ở dưới để xem và tải tài liệu.

File đính kèm.

Công văn của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ các địa phương về Tài liệu: Tải về
Chương trình Hội thảo: Tải về
Dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế: Tải về
Dự thảo Tờ trình Chính phủ Nghị định tinh giản biên chế: Tải về
Dự thảo Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm: Tải về
Dự thảo Tờ trình Chính phủ Nghị định khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm: Tải về
Dự thảo Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách: Tải về
Dự thảo Tờ trình Chính phủ Nghị định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.073.943

Khách Online : 859