Quyết định số 956/QĐ-BNV ngày 07/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc thanh lý xe ô tô

Xem toàn văn Quyết định số 956/QĐ-BNV: Tại đây
Xem thông tin về Đơn vị tổ chức bán đấu giá, Tài sản bán đấu giá: Tại đây 

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.937.389

Khách Online : 4.991