Quyết định số 551/QĐ-BNV, ngày 23/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định: Tải về
Xem toàn văn Kế hoạch: Tải về
Xem Phụ lục kèm theo Kế hoạch: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.075.158

Khách Online : 1.309