Quyết định số 520/QĐ-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Quyết định số 520/QĐ-BNV: Tải về
Phụ lục kèm theo Quyết định số 520/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.697.355

Khách Online : 1.304