Quyết định số 500/QĐ-BNV ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Phụ lục I kèm theo: Tải về
Phụ lục II kèm theo: Tải về
Quyết định số 500/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.466.409

Khách Online : 594