Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 17/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

File đính kèm.

Quyết định số 356/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem danh mục dùng chung: Tải về
Mời xem danh mục đơn vị hành chính: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.072.765

Khách Online : 768