Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 25/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Quyết định số 151 trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 151 Tải về
Kế hoạch chuyển đổi số Tải về
Phụ lục Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 29.089.174

Khách Online : 1.485