Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Quyết định số 1281/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây: 

File đính kèm.

Quyết định số 1281/QĐ-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.073.160

Khách Online : 773