Quyết định số 1260/QĐ-BNV ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Bộ Nội vụ năm 2021 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Xem toàn văn Quyết định số 1260/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 1260/QĐ-BNV Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.349.611

Khách Online : 997