Quyết định số 1067/QĐ-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 1067/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem Phụ lục kèm theo Quyết định số 1067/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.076.251

Khách Online : 803