Công văn số 6679/BNV-VTLTNN ngày 18/12/2020 của Bộ Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 6679/BNV-VTLTNN: tại đây Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 29.218.617

Khách Online : 1.253