Công văn số 645/BNV-PC ngày 13/02/2017 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP, chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg

Xem toàn văn Công văn số 645/BNV-PC: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.672.872

Khách Online : 504