Công văn số 105/BNV-ĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Xem toàn văn: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.409.715

Khách Online : 844