Báo cáo Tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các Quỹ về Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội , quỹ từ thiện

Xem toàn văn Báo cáo:  Tại đây 


Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.440

Khách Online : 434