Báo cáo số 5682/BC-BNV ngày 20/11/2018 của Bộ Nội vụ về hiệu quả kinh tế cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh

Xem toàn văn Báo cáo: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.820

Khách Online : 615