Quyết định số 426/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương

Xem toàn văn  Quyết định số 426/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 426/QĐ-BNV Tải về
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ Tải về

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.466.239

Khách Online : 609