Công văn 296/VKH-QLKH và Quyết định số 2265/QĐ-BNV ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn Công văn 296/VKH-QLKH và Quyết định 2265: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.665.797

Khách Online : 248