TP Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương ban hành chính sách phù hợp để thu hút đội ngũ trí thức

20:40 22/02/2023

Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương sớm xem xét, xây dựng và ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt để giữ chân nhân tài, thu hút đội ngũ trí thức nói riêng và nhân lực chất lượng cao nói chung.
Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Chiều 21/2, Đoàn công tác do Trung tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh về khảo sát 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 27, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đã có chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học trước khi có Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP Hồ Chí Minh. Sau khi Nghị quyết 54 được ban hành, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh đã tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh trình HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành các nghị quyết, quyết định về việc thu hút chuyên gia, nhà khoa học trong 12 lĩnh vực. 

"Chính sách thu hút đội ngũ trí thức tại TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ bản dựa trên bốn nội dung: hỗ trợ ban đầu; thu nhập hàng tháng với chuyên gia và người có tài năng đặc biệt; nhà khoa học có công trình nghiên cứu hiệu quả hưởng mức không quá 1% tổng mức chi cho công trình nghiên cứu và có chính sách nhà ở. Vì vậy, thống kê trong 15 năm qua, đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ trên địa bàn thành phố tăng nhanh và có những đóng góp tích cực. Hiện nay, Thành phố có 21.210 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, trong đó có 188 Giáo sư, 1.116 Phó giáo sư", ông Dương Anh Đức nói. 

Sắp tới, để tăng cao tính hiệu quả của Nghị quyết 27, ông Dương Anh Đức cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần có chính sách thu hút nhanh, gọn để tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia cùng tham gia. Đặc biệt, cần sớm ban hành nghị quyết mới đảm bảo thu nhập cho cán bộ và đội ngũ trí thức đang công tác tại các đơn vị nhà nước. Ngoài ra, vẫn còn có nhiều khó khăn trong đãi ngộ việc làm đối với đội ngũ trí thức cần được tháo gỡ. Cụ thể, trước đây việc đào tạo, bồi dưỡng được chi từ nguồn ngân sách, nhưng sau khi có Thông tư 36/2018 của Bộ Tài chính thì việc chi đào tạo cho viên chức phải sử dụng kinh phí của đơn vị, cá nhân, gây khó cho đào tạo đội ngũ cán bộ, trong đó có đội ngũ trí thức.
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp thu hút đội ngũ trí thức tại TP Hồ Chí Minh.

Liên quan đến các chính sách thu hút đội ngũ trí thức, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, do đó luôn xác định sự phát triển phải dựa trên nền tảng tri thức, trong đó lực lượng trí thức có vai trò rất quan trọng. Cụ thể, trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, nếu không có sự hiến kế, đóng góp ý kiến của người dân, doanh nghiệp, đội ngũ trí thức thì thiệt hại có thể nhiều hơn nữa. Vì vậy, để thu hút sức mạnh của đội ngũ trí thức, Thành phố sẽ tập trung xây dựng nhiều dự án, kế hoạch, phương hướng phát triển dài hạn. Đồng thời, Thành phố sẽ có cơ chế chăm lo và không dừng ở đội ngũ trí thức đang sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh mà còn trong và ngoài nước.

"Trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW, Thành phố kiến nghị Trung ương sớm xem xét, xây dựng và ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt, đảm bảo mức lương và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, từ đó tạo động lực giữ chân nhân tài, tạo đột phá trong thu hút đội ngũ trí thức nói riêng và nhân lực chất lượng cao nói chung đến công tác, cống hiến lâu dài cho hệ thống chính trị TP Hồ Chí Minh", ông Phan Văn Mãi cho biết thêm.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết, vừa qua, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 27 đã tiến hành khảo sát 16 đơn vị, địa phương trên cả nước. Buổi khảo sát tại TP Hồ Chí Minh cũng với mục đích nắm tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 27. Theo đó, quá trình xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ trí thức, đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển chung của TP Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để xây dựng, hoàn chỉnh đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của TP Hồ Chí Minh, Đoàn khảo sát đã nắm được những vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình xây dựng, phát triển, thu hút đội ngũ trí thức của TP Hồ Chí Minh, các kiến nghị này sẽ được tổng hợp và gửi các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ cho TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cũng đánh giá cao vai trò đội ngũ trí thức của TP Hồ Chí Minh đã và đang đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và cả nước.


Nguồn: baotintuc.vn