Khai mạc Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn (04/12/2020)

Sáng ngày 03/12, tại TP. Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025....
/DATA/2020/12/1-14_59_09_269.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Văn bản chỉ đạo