Bộ Quốc phòng: Vai trò của Quân đội chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (28/12/2020)

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất từ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đến các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ... đến các đơn vị cơ sở....
/DATA/2020/12/25-02_32_41_561.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Yên Bái: Kinh nghiệm của xã Việt Thành (huyện Trấn Yên) trong triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ở xã khó khăn miền núi (28/12/2020)

Xã Việt Thành là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên, có tổng diện tích đất tự nhiên 1.432ha. Toàn xã có 8 thôn với 870 hộ và 3.080 khẩu. Đời sống Nhân dân có thu nhập chính từ sản xuất nông lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%, chủ yếu các hộ thuộc diện hộ nghèo đơn thân và bảo trợ xã hội. Văn hoá - xã hội được đầu tư đảm bảo các yêu cầu cần thiết; quốc phòng - an ninh ổn định ...
/DATA/2020/12/17-02_19_13_167.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Văn bản chỉ đạo