Tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung cụ thể trong sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức (04/11/2019)

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức trong Phiên họp toàn thể ở hội trường, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung cụ thể của Luật Viên chức....
/DATA/2019/11/a60-13_40_54_878.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter

Tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ (10/09/2019)

Sáng 10/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp Phiên thứ 37 thảo luận, cho ý kiến về Luật Thanh niên sửa đổi....
/DATA/2019/09/bo_truong_bo_noi_vu_le_vinh_tan__1_-15_16_27_157.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter