Chọn năm Chọn cấp Lĩnh vực

 STTTên đề tài khoa họcCấp quản lýLĩnh vựcĐơn vị chủ trìThời gian thực hiện
1 HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẤU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH. Cấp BộNghiên cứu khácThS. Đoàn Nhân ĐạoJan 1 2014 12:00AM
2 CHUYỂN GIAO MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CHO CÁC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Cấp BộNghiên cứu khácTS. Quang Thị Ngọc HuyềnJan 1 2014 12:00AM
3 CƠ SỞ LÝ LUẬN Và THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG PHI LỢI NHUẬN CỦA CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG Cấp BộNghiên cứu khácThS. Nguyễn Thị HoàngJan 1 2014 12:00AM
4 CƠ SỞ KHOA HỌC ÁP DỤNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN Ở CHÍNH QUYỀN XÃ Cấp BộNghiên cứu khácThS. Trần Thị Minh ChâuJan 1 2014 12:00AM
5 HOÀN THIỆN CƠ CHẾ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NƠI KHÔNG TỔ CHỨC HĐND Cấp BộNghiên cứu khácThS. Phan Trung TuấnJan 1 2014 12:00AM
6 CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẨY MẠNH CCHC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM Cấp BộNghiên cứu khácÔng Nguyễn Thanh BìnhJan 1 2014 12:00AM
7 CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CCHC Cấp BộNghiên cứu khácTS. Nguyễn Ngọc VânJan 1 2014 12:00AM
8 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA Cấp Bộ-1ThS. Doãn Đức HảoJan 1 2014 12:00AM
9 PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Cấp BộNghiên cứu khácTS. Phạm Huy GiangJan 1 2014 12:00AM
10 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ LEAFCASTING TRONG CÔNG TÁC TU BỔ TÀI LIỆU LƯU TRỮ Cấp BộNghiên cứu khácThS. Vũ Thị Thanh ThủyJan 1 2014 12:00AM
11 NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LƯU TRỮ Cấp BộNghiên cứu khácThS. Nguyễn Thị HàJan 1 2014 12:00AM
12 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Cấp BộNghiên cứu khácThS. Nguyễn Đức HạnhJan 1 2014 12:00AM
13 NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI TRƯỚC YÊU CẦU HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN Cấp BộNghiên cứu khácThS. Dương Mạnh HùngJan 1 2014 12:00AM
14 QUAN HỆ GIỮA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM VỚI CÁC TỔ CHỨC HỆ PHÁI, SƠN MÔN PHẬT GIÁO VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Cấp BộNghiên cứu khácThS. Trần Thị Minh NgaJan 1 2014 12:00AM
15 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 Cấp BộNghiên cứu khácThS. Lê Thanh HuyềnJan 1 2014 12:00AM
16 CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA Cấp BộNghiên cứu khácTS. Vũ Ngọc HoaJan 1 2014 12:00AM
17 SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (QUA KHẢO SÁT VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG NAM VÀ TP. ĐÀ NẴNG) Cấp BộNghiên cứu khácThS. Trương Thị ThủyJan 1 2014 12:00AM
18 CƠ CHẾ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN Cấp BộNghiên cứu tổ chức, tổ chức bộ máy NNTS. Vũ Trường Sơn - Vụ Tổng hợpJan 1 2013 12:00AM
19 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CÔNG CHỨC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM Cấp BộNghiên cứu quản lý CB, CC và viên chứcThS. Phạm Thu Hằng - Vụ Hợp tác quốc tếJan 1 2013 12:00AM
20 MÔ HÌNH TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG THÔN, LÀNG , ẤP, BẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Cấp BộNghiên cứu khácTS. Hà Quang Ngọc - Văn phòng Bộ Nội vụJan 1 2013 12:00AM
12345678910...
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.479.803

Khách Online : 766