Công văn số 12-CV/BCSĐ ngày 12/3/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị

15:56 16/03/2021

Xem toàn văn Công văn số 12-CV/BCSĐ và Chỉ thị số 01-CT/TW trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 12-CV/BCSĐ Tải về
Chỉ thị số 01-CT/TW Tải về

Tin khác