Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ

10:07 24/12/2018 | Lượt xem : 4130

Sáng ngày 18/5, tại trụ sở Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và lãnh đạo Bộ đối thoại, trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:Thanh Tuấn